Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:848 · Visa fulltext
Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2017-08-01
Upphävd: 2018-04-06
Ändring, SFS 2017:1084
Rubrik: Förordning (2017:1084) om ändring i förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:118
Omfattning: upph.