Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext
Kommunallag (2017:725)
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:569
Rubrik: Lag (2018:569) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; nya 9 kap. 37, 38 §§, rubr. närmast före 9 kap. 37 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:600
Rubrik: Lag (2018:600) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12, 14, 16, 24 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Ändring, SFS 2018:1350
Rubrik: Lag (2018:1350) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418