Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:667 · Visa fulltext
Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:345
Rubrik: Förordning (2018:345) om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: upph. 3 kap. 6, 7 §§; ändr. 3 kap. 1, 8 och 9 §§, 5 kap. 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:919
Rubrik: Förordning (2018:919) om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1850
Rubrik: Förordning (2018:1850) om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01