Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:527 · Visa fulltext
Lag (2017:527) om studiestartsstöd
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Ändring, SFS 2017:581
Rubrik: Lag (2017:581) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:597
Rubrik: Lag (2017:597) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:775
Rubrik: Lag (2017:775) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335