Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:30 · Visa fulltext
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:211
Rubrik: Lag (2017:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-15
Förarbeten: Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156
Ändring, SFS 2017:616
Rubrik: Lag (2017:616) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: upph. 17 kap. 4 §; ändr. 17 kap. 8 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:773
Rubrik: Lag (2017:773) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2017:810
Rubrik: Lag (2017:810) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345
Ändring, SFS 2018:143
Rubrik: Lag (2018:143) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 5 §; nya 7 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:40, bet. 2017/18:SoU18, rskr. 2017/18:176
Ändring, SFS 2018:553
Rubrik: Lag (2018:553) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §; ny 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294
Ändring, SFS 2018:694
Rubrik: Lag (2018:694) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:1727
Rubrik: Lag (2018:1727) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2018:1997
Rubrik: Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50