Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:218 · Visa fulltext
Elsäkerhetsförordning (2017:218)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:311
Rubrik: Förordning (2018:311) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: upph. 31 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:915
Rubrik: Förordning (2018:915) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1849
Rubrik: Förordning (2018:1849) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2097
Rubrik: Förordning (2018:2097) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 13 §§; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2019-02-01