Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:195 · Visa fulltext
Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2017-03-23 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-01-01
Ändring, SFS 2018:914
Rubrik: Förordning (2018:914) om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:661
Rubrik: Förordning (2019:661) om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-12-01