Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1318 · Visa fulltext
Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2018-02-01 överg.best.