Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1317 · Visa fulltext
Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2018-02-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-01-01
Ändring, SFS 2018:1383
Rubrik: Förordning (2018:1383) om ändring i förordningen (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2018-07-15 överg.best.