Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1040 · Visa fulltext
Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:566
Rubrik: Förordning (2019:566) om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1285
Rubrik: Förordning (2019:1285) om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1200
Rubrik: Förordning (2020:1200) om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2021-02-01