Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1179 · Visa fulltext
Förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2017-12-20 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1181
Rubrik: Förordning (2017:1181) om ändring i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter
Omfattning: ändr. 37, 38 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1450
Rubrik: Förordning (2018:1450) om ändring i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter
Omfattning: upph. 54, 56 §§; ändr. 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58 §§
Ikraft: 2018-09-01