Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:899 · Visa fulltext
Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2016-11-15
Ändring, SFS 2018:905
Rubrik: Förordning (2018:905) om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-07-01