Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:850 · Visa fulltext
Förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2016-09-01
Tidsbegränsad: 2021-07-19
Ändring, SFS 2017:863
Rubrik: Förordning (2017:863) om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 2017-10-15
Ändring, SFS 2018:481
Rubrik: Förordning (2018:481) om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2019:507
Rubrik: Förordning (2019:507) om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: forts. giltighet