Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:82 · Visa fulltext
Förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2016-03-15 överg.best.
Tidsbegränsad: 2019-01-01
Ändring, SFS 2017:110
Rubrik: Förordning (2017:110) om ändring i förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-04-01