Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:767 · Visa fulltext
Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:110, bet. 2015/16:NU23, rskr. 2015/16:295