Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:429 · Visa fulltext
Lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2018:735
Rubrik: Lag (2018:735) om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2020:676
Rubrik: Lag (2020:676) om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346