Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:406 · Visa fulltext
Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2016-06-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2019-01-01