Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:392 · Visa fulltext
Radioutrustningslag (2016:392)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2016-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219, direktiv 2014/53/EU