Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:383 · Visa fulltext
Förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Departement: Näringsdepartementet RST
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:573
Rubrik: Förordning (2017:573) om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 8 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2017-07-13