Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:350 · Visa fulltext
Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:522
Rubrik: Förordning (2020:522) om ändring i förordningen (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-08-01