Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:319 · Visa fulltext
Lag (2016:319) om skydd för geografisk information
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU, rskr 2015/16:165
Ändring, SFS 2017:1281
Rubrik: Lag (2017:1281) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2019:47
Rubrik: Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130