Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:157 · Visa fulltext
Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Departement: Utrikesdepartementet HI
Ikraft: 2016-04-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2018:896
Rubrik: Förordning (2018:896) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:61
Rubrik: Förordning (2019:61) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 7 kap. 3 §, bil.
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:171
Rubrik: Förordning (2019:171) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:821
Rubrik: Förordning (2019:821) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-12-15