Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:137 · Visa fulltext
Förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2016-04-15 överg.best.
Upphävd: 2019-02-01
Ändring, SFS 2018:2054
Rubrik: Förordning (2018:2054) om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar
Omfattning: upph.