Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1316 · Visa fulltext
Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2018:344
Rubrik: Förordning (2018:344) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 3 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:2031
Rubrik: Förordning (2018:2031) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 10 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:427
Rubrik: Förordning (2019:427) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2019-07-01