Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1129 · Visa fulltext
Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2020:656
Rubrik: Förordning (2020:656) om ändring i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2020-08-01