Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1128 · Visa fulltext
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:495
Rubrik: Förordning (2017:495) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-06-30
Ändring, SFS 2017:1339
Rubrik: Förordning (2017:1339) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2018-01-02
Ändring, SFS 2018:2049
Rubrik: Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:655
Rubrik: Förordning (2020:655) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2020-08-01