Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1041 · Visa fulltext
Förordning (2016:1041) om plastbärkassar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2016-12-13 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/72
Ändring, SFS 2018:1469
Rubrik: Förordning (2018:1469) om ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1613
Rubrik: Förordning (2018:1613) om ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2018-12-01 överg.best.