Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:392 · Visa fulltext
Radioutrustningslag (2016:392)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2016-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219, direktiv 2014/53/EU
Ändring, SFS 2019:185
Rubrik: Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167