Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:739 · Visa fulltext
Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: direktiv 2013/11/EU
Ändring, SFS 2016:124
Rubrik: Förordning (2016:124) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 8, 19, 20 §§
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2017:345
Rubrik: Förordning (2017:345) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2018:1391
Rubrik: Förordning (2018:1391) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2018-08-01