Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:665 · Visa fulltext
Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:1352
Rubrik: Förordning (2016:1352) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:777
Rubrik: Förordning (2017:777) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2018:2077
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2019:10
Rubrik: Förordning (2019:10) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-03-01