Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:642 · Visa fulltext
Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13, direktiv 2011/99/EU