Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:62 · Visa fulltext
Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:920
Rubrik: Lag (2015:920) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 6, 7 §§, 3 kap. 17 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 4, 6, 8 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66
Ändring, SFS 2016:66
Rubrik: Lag (2016:66) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 1 §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2017:661
Rubrik: Lag (2017:661) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §, 6 kap. 2, 3, 4 §§, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:2035
Rubrik: Lag (2018:2035) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18, 21 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4 §§; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ändring, SFS 2019:965
Rubrik: Lag (2019:965) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1038
Rubrik: Lag (2020:1038) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60