Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:521 · Visa fulltext
Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2015-08-15
Ändring, SFS 2016:765
Rubrik: Förordning (2016:765) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 8 §§
Ikraft: 2016-08-15
Ändring, SFS 2016:1124
Rubrik: Förordning (2016:1124) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2, 4, 7, 8, 10 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1366
Rubrik: Förordning (2016:1366) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2018:890
Rubrik: Förordning (2018:890) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1357
Rubrik: Förordning (2018:1357) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2018-08-01