Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:517 · Visa fulltext
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2015-07-15
Ändring, SFS 2016:358
Rubrik: Förordning (2016:358) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 9, 10, 19 §§
Ikraft: 2016-05-10
Ändring, SFS 2017:815
Rubrik: Förordning (2017:815) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 26 a, 27 §§, rubr. närmast före 10 §; ny 26 a §
Ikraft: 2017-07-25
Ändring, SFS 2018:889
Rubrik: Förordning (2018:889) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1456
Rubrik: Förordning (2018:1456) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2018-08-01