Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:476 · Visa fulltext
Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2018:1950
Rubrik: Förordning (2018:1950) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:445
Rubrik: Förordning (2019:445) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2019-06-30