Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:236 · Visa fulltext
Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2015-06-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2012/18/EU
Ändring, SFS 2016:399
Rubrik: Förordning (2016:399) om ändring i förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:1847
Rubrik: Förordning (2018:1847) om ändring i förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 4 §, bil. 4
Ikraft: 2019-01-01