Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:225 · Visa fulltext
Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2015-06-01