Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:212 · Visa fulltext
Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2015-05-01
Ändring, SFS 2017:491
Rubrik: Förordning (2017:491) om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:1286
Rubrik: Förordning (2017:1286) om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:317
Rubrik: Förordning (2018:317) om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:883
Rubrik: Förordning (2018:883) om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-07-01