Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:152 · Visa fulltext
Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2015-05-01
Ändring, SFS 2017:384
Rubrik: Förordning (2017:384) om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2019:1301
Rubrik: Förordning (2019:1301) om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14 §§
Ikraft: 2020-01-20