Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:671 · Visa fulltext
Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:128, bet. 2015/16:CU4, rskr. 2015/16:27, direktiv 2013/11/EU