Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:899 · Visa fulltext
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Departement: Finansdepartementet SPN
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:126, bet. 2013/14:CU31, rskr. 2013/14:366