Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:854 · Visa fulltext
Förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1049
Rubrik: Förordning (2015:1049) om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2016-01-26
Ändring, SFS 2016:598
Rubrik: Förordning (2016:598) om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Omfattning: ändr. 12 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01