Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:52 · Visa fulltext
Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Departement: Näringsdepartementet RS T
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147, EUTL187/1999 s42, EUTL269/2011 s1, EUTL204/2010 s1
CELEX-nr: 31999L0062, 32011L0076, 32010D0661
Ändring, SFS 2014:1561
Rubrik: Lag (2014:1561) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Omfattning: nuvarande 14, 15, 16 §§ betecknas 18, 19, 20 §§; ändr. 6, de nya 19, 20 §§, rubr. närmast före 14, 15, 16 §§ sätts närmast före 18, 19, 20 §§; nya 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 14, 17 §§
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86