Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:480 · Visa fulltext
Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2014-07-15
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2015:230
Rubrik: Förordning (2015:230) om ändring i förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-07-06
Ändring, SFS 2018:1567
Rubrik: Förordning (2018:1567) om ändring i förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
Omfattning: ändr. 2, 3, 7 §§
Ikraft: 2018-11-01