Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:405 · Visa fulltext
Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1189
Rubrik: Förordning (2014:1189) om ändring i förordningen (2014:405) om elimineringsdatabasen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:1946
Rubrik: Förordning (2018:1946) om ändring i förordningen (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2019-01-01