Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:307 · Visa fulltext
Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Departement: Justitiedepartementet
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ändring, SFS 2014:628
Rubrik: Lag (2014:628) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:660
Rubrik: Lag (2017:660) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341