Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:21 · Visa fulltext
Förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Ändring, SFS 2014:432
Rubrik: Förordning (2014:432) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2014-07-15
Ändring, SFS 2016:812
Rubrik: Förordning (2016:812) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Omfattning: ändr. 1, 38 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:1190
Rubrik: Förordning (2016:1190) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:1326
Rubrik: Förordning (2018:1326) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Omfattning: ändr. 1, 5, 9, 27, 32, 39, 43, 45, 49, 51, 52, 66, 69 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Ändring, SFS 2019:296
Rubrik: Förordning (2019:296) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Omfattning: ändr. 1, 38 §§
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Ändring, SFS 2020:1184
Rubrik: Förordning (2020:1184) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Omfattning: ändr. 45, 51, 65 §§
Ikraft: 2021-01-01