Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:19 · Visa fulltext
Förordning (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: EUTL304/2011 s64
CELEX-nr: 32011L0083
Ändring, SFS 2020:171
Rubrik: Förordning (2020:171) om ändring i förordningen (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: direktiv 2011/83/EU