Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1518 · Visa fulltext
Förordning (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2015-01-10
Ändring, SFS 2015:424
Rubrik: Förordning (2015:424) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-08-17
Ändring, SFS 2018:192
Rubrik: Förordning (2018:192) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1865
Rubrik: Förordning (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 2019:241
Rubrik: Förordning (2019:241) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-06-01
Ändring, SFS 2019:242
Rubrik: Förordning (2019:242) om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 § i 2018:1865
Ändring, SFS 2020:294
Rubrik: Förordning (2020:294) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Omfattning: ändr. § 1
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:295
Rubrik: Förordning (2020:295) om ändring i förordningen (2019:242) om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 § i 2019:242