Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1079 · Visa fulltext
Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:1007
Rubrik: Förordning (2015:1007) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
Omfattning: ändr. 1, 15 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Ändring, SFS 2017:1261
Rubrik: Förordning (2017:1261) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:117
Rubrik: Förordning (2018:117) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-04-15